Link tải .NET Framework cài offline các phiên bản

- tháng 12 07, 2019

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền .NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory management), và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling).

Download .NET Framework 1.0

Download .NET Framework 1.1

Download .NET Framework 2.0

Download .NET Framework 3.0

Download .NET Framework 3.5

Download .NET Framework 4.0

Download .NET Framework 4.5

Download .NET Framework 4.5.1

Download .NET Framework 4.5.2

Download .NET Framework 4.6

Download .NET Framework 4.6.1

Download .NET Framework 4.6.2

Download .NET Framework 4.7

Download .NET Framework 4.7.1

Download .NET Framework 4.7.2

Download .NET Framework 4.8

Để kiểm tra trong máy tính đã cài những bản nào, có thể sử dụng công cụ nhỏ gọn không cần cài đặt ASoft .NET Version Detector


EmoticonEmoticon

 

Gõ từ khóa rồi ấn Enter